Kategorie

Informacje

W asortymencie naszego sklepu znajdują się m.in wyroby wykonane ze srebra próby 925 oraz ze złota próby 585. Próba srebra 925 oznacza, że w stopie, z którego wykonany jest wyrób znajduje się 92,5% czystego srebra (Ag), a pozostałe 7,5%, to inne metale, które stosuje się w celu utwardzenia wyrobu. Analogicznie próba złota 585 oznacza iż wyrób wykonany jest w 58,5% z czystego złota. Ilość złota w stopie określa się również w karatach, gdzie 1 karat to 1/24 zawartości wagowej złota w tym stopie (złoto próby 585 to złoto 14-karatowe)

Zasady ogólne 

Zgodnie z Ustawą Prawo Probiercze z dnia 1 kwietnia 2011 roku (Dz.U.Nr 92, poz. 529; z 2011 r.) wyroby z metali szlachetnych mogą być przedmiotem obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeśli spełniają co najmniej jeden z warunków: 

1. są oznaczone

a) polskimi cechami probierczymi

b) cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umówi międzynarodowych

c) cechami probierczymi, na podstawie których dopuszczono wyroby z metali szlachetnych do obrotu w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich EFTA - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Republice Turcji

 

2. posiadają świadectwo badania

 

Powyższego przepisu nie stosuje się między innymi do wyrobów z metali szlachetnych, w których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż

a) 1 gram dla stopów złota

b) 5 gramów dla stopów srebra

 

Jeśli więc element z metalu szlachetnego umieszczony w wyrobie nie przekracza 5 gram srebra lub 1 grama złota wyrób taki nie musi posiadać naniesionej próby.

 

W przypadku wyrobów parowanych (np. kolczyki) zapis powyższy odnosi się do odpowiednio do poszczególnych elementów pary. Zatem obowiązkowi cechowania podlega para np. kolczyków, w których elementy srebrne przekraczają 10g srebra bądź 2g złota.

 
Polskie znaki probiercze
znaki.jpg